Shopping Cart

Ostukorvis tooteid ei ole

KKK korduma kippuvad küsimused!!!

LOODETAVASTI SIIT LEIATE OMA KIIRELE KÜSIMUSELE KIIRE VASTUSE

99% probleemidest on lahendatavad kõige lihtsama kasutusjuhendiga.

Probleemi lahendamist alustame viimasest muutusest.

Katla puhastus

Katla puhastamise reeglid on lihtsad. Üks kord aastas kindlasti ja enamasti teeb seda kortsnapühkija. Kes puhastab katlast kuni korstna lõpuni kõik ära. Aga katla regulaarne puhastamine sõltub suuresti kasutatava kütuse kvaliteedist kui ka kvantiteedist.Nt. 1T kvaliteetse pelleti põletamisel jääb järgi kuni 10 l tuhka. Milline on kvaliteetne pellet – pelletipõlemise jäägiks on lendtuhk ehk katel peaks olema seest helehall (pilt 1 )

pilt 1

pilt 2                                                                                                       pilt 3

Kui katel on seest must/nõgine(pilt 2) ning palju põlemata pelletit (pilt 3) (grillsütt) – siin võib põhjus olla mitmes asjas – esimene muidugi pelleti kvaliteet  – selle vastu aitab segamine hea kvaliteediga pelletiga või põleti peen häälestus (teeb esindus) vastavalt pelletile, kuigi viimane ei pruugi aidata piisavalt.

Teiseks on korstna/katla puhastus

Kolmandaks – põleti/katla või selle osad vajavad remonti(nt. ventilaator ei tööta/katla väljatõmbe ventilaator ei tööta).

 

Pelleti Normid

*KALIBREERIMINE

Katla puhastamine hooja sees – Soovituslik olekski kuskil 1t pelletipõletamisel katelt puhastada. Aga see sõltub ka katla tuha mahutavusest, mida vähem mahutab seda tihemini on vaja puhastada. Mida puhastada – alustame korstna poolt – kondentsi kolmik (kui olemas) ja liigume katla poole -slepe- katla sisepinnad – kuni põletini.

Millega puhastada – tuhaimur, traathari – keemiat ei soovita.Kaasa arvatud haavapelletit – tekitab happelise keskkonna ja rikub põleti ära.

Miks – mida puhtamad on katla pinnad seda vähem kulub kütust ning loomulikult tuleohutus.

Mahuti puhastus 

Kui tihti – see jällegi sõltub suuresti kulutatud kütuse kogusest ja kvaliteedist. Soovituslik puhastus korra aastas. Miks – sest enamus pelletipõleti tigudest ei vea saepuru ära ning kui seda on mahuti põhja kogunenud liiga suur kogus siis pellet lihtsalt ei pääse etteandeteoni ning tekivad häired pelletipõleti töös. Soovitsulik on ka korra aastas etteandetigu puhastada – raputada täiesti tühjaks ja uuesti täita. ning eemaldada kõiksugused takistused mis võivad olla tekkinud kas etteandeteo torusse või spiraalile.nt.nöör, kile)

Põleti puhastus

Taaskord sõltub see suuresti põletatud kütuse kvaliteedist ja kogusest.

Igal pelletipõletil on ettenähtud puhastus intervall – enamasti on see 1 kord nädalas.

Meie poolt müüdavate pelletipõletite hooldus/puhastus intervallid.

Korra nädalas (PellasX Mini, PellasX Hübriid) 

PellasX REVO/Mini/Hübriid/M stiil – hooldus intervall on 12 kuud (kuni võimsusega 44 kw/Suurematel 6 kuud) ent puhastamine sõltub pelletikvaliteedist.Põleti puhastab ennast kogu töö aja kui see ei tähenda, et sellele kaasa ei võiks aidata. Soovitame korra kuus puhastada ka põletit.

(pilt 4)

Siin pildil on näha üsna äärmuslik slakki kogus – põhjus- väga halva kvaliteediga pellet.

Hooldus REVO põletitel on tasuline ning selle töö jaoks kuluv aeg on kuni 2,5 h(väiksed kuni 35 kw põletid; suurematel tööaeg pikem).Töid teostame esindus kaupluses Tallinn, Kivimurru 42.

pilt 5 – Hooldus  – enne ja pärast

Moderator pelletipõletid – Soovituslik hooldus intervall 12 kuud aga alati võib ise ka puhastada (Soovitslik puhastus intervall 1 kord kuus)

Kuidas puhastada- pelletipõleti põlemiskambrit võib puhastada traat harjaga ning põlemiskambris olevaid aukke saab ja võib puhastada traadijupi kuuskant võtmega- need augud on metalli jahutamiseks kui ka lisa põlemisõhu saamiseks vajalikud.

Pelletipõleti “ESMANE” KÄIVITAMINE.

Moderator põleti  esmane käivitamine – kui põleti ettevalmistatud käivitamiseks ning pelletimahuti on täidetud pelletitega on vaja täita ka etteandetigu – seda saab teha kasutades pelletipõleti automaatikat. Pelletipõleti ei tohi sisse lülitatud olla ning etteandeteo ja põletivaheline kofreeritud toru tuleks suunata kilekotti.Seejärel kasutades pelletipõleti automaatikat lülitada sisse käsijuhtimine

MENÜÜ-KÄSITSIJUHTIMINE- TIGU=JAH (menüüs on kaks tigu, üks on põleti sisemine tigu, teine etteandetigu)

Nüüd kui etteandeteos hakkab kukkuma pelleteid siis lasta teol veel töödata umbes 2-3 min, et tigu kindlasti täis oleks.

*KALIBREERIMINE – taaskord kasutada käsijuhtimist ning suunata kofreeritud tühja kilekotti ning lasta täidetud teol töödata 10 min ning pelletil kotti joosta.

kui aeg on täis siis saadud pelletikogus tuleb kaaluda ning saadud tulemus korrutada 6’ga. (kg/h)

Seejärel tuleb kasutada tabelit mille alusel saab seadistada Moderatori pelletipõleti.

Tabelis olevad andemed tuleb sisestada:Menüü-katla seaded -modulatsioon –

 • etteanne 100% – tabelist valida õige lahter (kg/h ja 100% etteanne 10 s tsükli ajal)
 • etteanne 50% – tabelist valida õige lahter (kg/h ja 50% etteanne 10 s tsükli ajal) 
 • etteanne 30% – tabelist valida õige lahter (kg/h ja 30% etteanne 10 s tsükli ajal) 

100% õhk – 42% – 48%

50% õhk – 36% – 40%

30% õhk – 32% – 35%

Sobiva õhu leidmiseks tuleb jälgida põletit töö ajal.Esmasel käivitamisel ei ole vaja muuta õhu etteandeid vaid piisab pelleti etteande aegadest.

 

Kui see seadistus on tehtud siis põleti on tööks valmis.Käivita kasutades automaatikat – vajuta suur nuppu ja kinnita valik (Käivita katel – jah).

Põlemise parameetrite seadistamine
Pärast esmast 1-2-tunnist tööd võib osutuda vajalikuks põlemisparameetrite muutmine. Allpool on
välja toodud mõned põleti reguleerimisega seotud nõuanded.
Põleti õigeks käivitamiseks kontrolli ülemise söötja sooritust. Ühenda kofreeritud toru lahti, aseta
see 3 liitrisesse konteinerisse ning 10 minuti pärast käivita söötja. Korruta pelletite kaal kuuega, et
saada teada söötja sooritus kg/h arvestuses. Kui saadud väärtus erineb olemasolevast seadistusest
MENU – Service settings – PASSWORD – Burner settings- Opetation – Feeder performance,
korrigeeri näidu väärtust. Pärast sellist muudatust, kohanda ka seadistused, mis on näitatud
tabelist nr 3 nii, et näidatud võimsus vastaks 100%, 50% ja 30% põleti nominaalvõimsusele, mis on
näidatud LCD kuvaril. Ventilaatori seadeid ei ole vaja muuta.
Põlemise parameetrite õige seadistamise tulemusel on järgmised ilmingud:
– ilma suitsuta erekollane leek nii sees- kui ka väljaspool tuleaset;
– tuleaseme küljed on kaetud heleda tuhaga;
– esimese katlakambri või soojusvaheti (põlemiskambri) seinad on kaetud heleda tuhaga;
– korstnast väljuv gaas ei tohi olla suitsune (tume suits), vaid õrnalt sooja õhku värelev ja
läbipaistev.


PellasX pelletipõletite käivitamine.

REVO stiil – ESMASE käivituse teeb ainult esindus (tasuline, koos väljaõppega)

M-Stiil – ESMASE käivituse teeb ainult esindus (tasuline, koos väljaõppega)

X ja Hübriid stiil – ESMASE käivituse teeb ainult esindus (tasuline, koos väljaõppega)

Peale põleti paigaldamist ja automaatika vooluvõrku ühendamist ilmuvad põleti ekraanile juhised – Keel – peale sobiva keele valiku kinnitamist tuleb” Põleti esmasekäivituse korral etteande täitmine vajalik” ning vajutades start hakkab etteanne tööle ning etteandetigu täidetakse – kofreeritud toru(etteandeteo ja põleti vaheline toru) suunake kotti ning esimeste pelletite kukkudes laske teol veel töödata 2-3 min,kui see tehtud vajutage stop ning vahetage kott välja tühja vastu ning juht automaatikal vajutage edasi – ekraanil kuvatakse “etteande kalibreerimine esmasel käivitamisel vajalik” ning kuvatakse aega 15.min – vajutage “start” nüüd järgmised 15 minutit jookseb pellet kilekotti mis on asetatud kofreeritud toru alla.

 Kui 15 minutit möödas kuvatakse ekraanile numbrid koos skaalaga 3250 g/h sinna tuleb sisestada see pelleti kaalu kogus mis on kotti jooksnud. kui see tehtud siis all paremas nurgas (touch)[nuppudega automaaikal vaja keerata “jah” lahtri peale ja vajutada suurt nuppu] vajutades linnukest kinnitate tulemuse ning seejärel kuvatakse kütteväärtuse määramine 4,9kJ/H – ja sarnaselt eelmisega vaja kinnitada.

See järel kuvatakse ekraanile põleti maksimaalne võimsus valides sobiva võimsuse (soovituslik on 1 aste suurem kui katla tegelik võimsus nt.Viadrus u-22 puukütte võimsus on 16-20 kw siis põleti maksimaalseks võimsuseks paneme 24 kw) kinnitame taas.Ning ongi põleti valmis töö alustamiseks.

ps.Kinnitage kof toru taas põletile.Ning pellet mida kaalusite valage tagasi mahutisse.

 

 

Katla töötemperatuuri seadmine ja ökonoomsus.

 Kõikidel meie poolt müüdavatel pelletipõletitel on katla töötemperatuuri seadmine samamoodi – MENÜÜ-KATLA SEADED – KATLA VAAKUMI TEMPERATUUR –

Kui palju peaks olema katla töötemperatuur – meie poolt müüdavate katelde töötemperatuur on 70-80 kraadi.

Enamasti ka teiste katelde töö temperatuur on samas vahemikus.

Ökonoomus – Kui katelt hoida 55 kraadi peal siis ei saavutata mitte mingisugust ökonoomsust vaid tekib hoopis kondenseerumise oht ning katel võib hoopis läbi roostetada. Seega soovitame katla temperatuur hoida vähemalt 65-70 kraadi juures, et katlase tagasi tulev vesi on soem kui 50 kraadi.

Meie poolt müüdavatel kateldel/pelletipõletitel/hakkepuidu kateldel on  Plum’i poolt toodetav automaatika mis sisaldab juba ka erinevate pumpade (küttepump,tarbevee pump, 3t ventiili juhtimist) ning kui katla pump on ühendatud automaatikasse siis aktiveeritakse see alles 40 kraadi juures selleks , et kaitsta katelt kondenseerumise vasta.

Selleks, et saavutada ökonoomne pelletikulu on vaja teada mis moodi toimub teie hoone kütmine ning milline on küttesüsteem?

1.Kas hoones on radiaator või põranda küte, kui radiaator kas on paigaldatud termostaadid?

2.Kas katlamajas on akumulatsiooni paak, kui suur on akumulatsiooni paak?

3.Kas põleti töö juhtimiseks kasutatakse katla temperatuuri, ruumitermostaati, väliõhu andurit või töötab põleti jälgides akumulatsiooni paagi temperatuuri.

Kuna küsimusi on palju ja vastuseid veel rohkem siis soovitame meile kas kirjutada või helistada.

Põleti seadistamine katla temperatuuri järgi.

Katla töötemperatuuri seadmine – MENÜÜ-KATLA SEADED-KATLA VAAKUMI TEMPERATUUR (Soovituslik vahemik 70-85 kraadi)

Põleti seadistamine AKUMULATSIOONIPAAGI JÄRGI

MENÜÜ-SERVICE MENÜÜ-BUFFERPAAGI SEADED

 • BUFFER PAAGI TÖÖ – JAH
 • BUFFER PAAGI LAADIMINE – VALI TEMPERATUUR MILLAL ALUSTATAKSE LAADIMIST (START) TEHASE SEADE 40 KRAADI
 • BUFFER PAAGI LAADIMISE LÕPP – VALI TEMPERATUUR MILLAL LÕPETATAKSE TÖÖ (STOP) TEHASE SEADE 60 KRAADI
 • BUFFERPAAGI AUTOMAATNE LAADIMISE START- TEMPERATUUR ALLA MILLE ALUSTATAKSE AUTOMAATSELT TÖÖD ( NT SUVEL) POLE VAJA MUUTA.

*akumulatsioonipaak

 

PÕLETI SEADISTUS RUUMITERMOSTAADI JÄRGI.

Ennem kui seadistada tuleb selgeks teha milline on teie poolt kasutatav ruumi termostaat.

Kõige tavalisem mure on , et ruumitermostaat näitab 20 kraadi aga soovitakse 22 kraadi ja ometi põleti ei tööta – miks –

1.Põleti automaatikast on sisse lülitatud SUVE tööreziim – ehk katel teeb ainult tarbevett. Selleks, et põleti jälle ruume kütaks on vaja lülitada põleti TALVE reziimile. (menüü – SUVI/TALV ning aktiveerida TALV)

2.Ruumitermostaadil on sisse lülitatud tööreziim ÖKONOOMNE (põleti töötab 1h ööpäevas suvalisel kellaajal) – Selleks, et põleti töötaks normaalselt on vaja sisse lülitada tööreziim HARMONOGRAMM/AJAKAVA.

 

   

Ecoster 300                 Ecoster Touch         Ester X_40                EsterX_80

Ecoster 300 – menüü-temperatuuri seaded – päevane temperatuur/öine temperatuur

selleks, et ära määrata ajagraafik on vaja minna menüü-tööreziim-harmonogramm-Su (ning selle vajutada ilmud ette ühepäeva ajagraafik kus madalad pulgad on öine temperatuur ning pikad pulgad on päevane temperatuur. Liikumiseks kasutada suurt nuppu ning vajutades seda ilmub ekraanile vastavalt päike (päevane temperatuur või kuu(öine temp) kui kõik on valmis siis on vaja HOIDA suur nuppu kuni ilmub nädalapäevade valik ning siis teha linnukesed vastvatele päevadel ja kui valmis keerata aktiivseks  “salvesta ja välju”

Oluline on ära märkida, et menüü -termostaadi valik – vähemalt üks valikutest peab olema aktiivne – muidu termostaat ei tööta.

Ecoster Touch/ Ester X_80

menüü-temperatuuri seaded – päeva temperatuur/öine temperatuur

menüü -ajakava – panel-valides ühe päeva seal koostades ajagraafiku öise ja päevase temperatuuridega.(all paremas nurgas  kopeerimise märgile vajutades saate kopeerida ühepäeva ajagraafiku kõikidele päevadel.

Ester X_40

Ekraanil olevat noole nuppu üles või alla vajutades saab muuta eelseadistatud temperatuuri.

ecoster 300 Kasutusjuhend

Ecoster touch kasutusjuhend

X_40 Kasutusjuhend

Kui ruumitermostaat on seadistatud siis oluline on kontrollida pelletipõleti automaatikast ,et ruumitermostaat on just see mis põletit juhib.

Erinevatel automaatikatel on see erinevas kohas aag üldiselt leiate selle

MENÜÜ- KATLA SEADED – TERMOSTAADI VALIK – ECOSTER T1 (viimane peab aktiivne olema)

Vanematel põletitel on kohati see ka peidetud service menüüsse.

Menüü-service seaded-katla seade – termostaadi valik – ecoster T1

 

PÕLETI PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

 • SÜÜTAMINE

  Kuna põhjuseid võib mitmeid olla siis tuleks asjale läheneda nii:

  1.Avame katla ukse ja vaatame kas põletis pelleteid on?

      1.1.JAH on – kasutades põleti automaatikat saame käsijuhtimisest kontrollida kas põleti süütepulk on terve.

      1.2 Süütepulk ei lähe punaseks – süütepulga vahetamiseks pöörduge esinduse poole.Aga milline süütepulk?

 • Esimene vasakul metall (2021 ja uuematel põletitel)

 • Teine vasakult keraamiline keermega (vajalik põleti korpus tagant eemalda lisaks tuulekoda eemaldada ning siis näeb)

 • Kolmas vasakult keraamiline ILMA keermeta (vajalik põleti korpus tagant eemalda lisaks tuulekoda eemaldada ning siis näeb)

 • Neljas vasakult (Mini X põletitel enne 2018 aastat)

      1.3 Kiire aga maja külm – Pelletipõletit saab ka manuaalselt tööle panna – kasutades süütekuubikut.Selleks, et kasutada süütekuubikut teeme järgmist:

 • eemaldame põletist pelleti

 • kinnitame alarmi

 • põleti võtab esmasekoguse pelletit ette

 • kasutades süütekuubikut paneme esmase koguse pelletit põlema

 • ühendame lahti etteandeteo (punkrist põletisse) seda selleks, et põleti näeb leeki ja hakkab koheselt pelletit etteandma-lämmatades leegi

 • umbes 5 minuti pärast ühendame etteandeteo tagasi automaatika külge.

 • põleti toimib nagu tavaliselt.

  2.EI ole – liikudes põletist tagasi kontrollime käsijuhtimisest kas etteandetigu (põleti ja mahuti vahel) toimib.

     2.1 EI – undab aga pelletit ei kuku põletisse – etteandetigu on ummistunud ja rakendudnud on mootori koormuskaitse – eemaldades teo mootori poolsest osast kaks polti saame eemaldada mootori etteandeteolt ja ummistuse eemaldada – TÄHELEPANU – ära unusta etteande tigu uuesti täita.

    2.2 JAH etteande tigu töötab – kontrollime kas mahuti siibrid on avatud.Ning kas mahutis on pelleteid.

 • ETTEANDETIGU EI TÖÖTA

Pelletipõletitel saab kontrollida etteande teo tööd läbi käsijuhtimise. Selleks, et kasutada käsijuhtimist peab põleti olema VÄLJA LÜLITATUD.

Kasutades automaatikat liigume menüüs käsijuhtimiseni (menüü-käsijuhtimine-tigu) käsijuhtimise menüüs on 2 tigu- üks on neis põleti sisemine tigu ja teine on etteandetigu.

Kui käsijuhtimisest lülitame teo sisse ent tigu ei liigu vaid mootor undab tähendab see seda et tigu on ummistunud. Ummistuse eemaldamiseks on vaja eemaldada mootor etteande teolt.

Ummistus likvideeritud on kindlasti vaja täita etteandetigu uuesti.

PELLET KOFREERITUD TORUS KINNI

 • Kontrollige ,et kofreeritud toru on õiget pidi (toru peal on nool-peab olema suunaga alla)
 • Kontrollige, et kofreeritud toru oleks võimalikult otse.
 • Kõige tavalisem probleem miks pellet kofreeritud torusse kinni jääb on seotud selle kvaliteediga – pelleti standardid ütlevad, et maksimaalne pelleti pikkus ei tohiks ületada 3,1cm ehk siis siit ka selle probleem “liiga pikk pellet(PIlt 6)”. Seda probleemi esineb rohkem 8mm pelletil kui 6mm.

Üldiselt ongi 6mm pellet kvaliteetsem kui 8mm pellet. Lisaks ütlevad enamus tootjaid, et seda kulub kuni 5% vähem.

 

 

pilt 6 -Pikk pellet

Ventilaator ei tööta.

Kontrollida saab läbi käsijuhtimise.

Menüü-käsijuhtimine-ventilaator/tigu – on/off

Kui undab aga liikuma ei hakka kui aga natuke liigutada hakkab tööle- ventilaatori kondensaator on katki – pöördu esindusse koos põletiga.

Kui ei unda ega ei liigu – ventilaator vajab vahetust – pöördu esindusse

Fotosilm

Fotosilma võib alati puhastada ent meie praktikas 13 aasta jooksukul oleme väga väga harva näinud,et fotosilm on määrdunud nii, et see ei töötaks. Kui põleti hooldusesse toodakse siis meie tehnikud alati kntrollivad ja ka puhastavad fotosilma. PellasX pelletipõletitel ei mõõda fotosilm mitte leeki vaid leegi valguse tugevust sellest ka automaatikas pidevalt muutuv protsent (30-90% vahel) Moderatori pelletipõletitel kuvab automaatika leegi tugevust.0-100%

 

AUTOMAATIKA EI LÜLITA SISSE.

 • Kontrollige, et automaatika on vooluvõrgus
 • Kontrollige, et automaatika sees olev kaitse on terve(kaitse peab olema portselanist)

Kui lahendused ei aidanud võtke ühendust esindusega.

VÄLK

Kui on etteteada ,et on tulemas suurem äikse torm siis soovitame pelletipõleti välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.

Rikkekaitse – mitte ühelgi katlakomplektil ei tohi vahel olla rikke kaitset. Katel peab olema ühendatud otse oma automaadi alla ilma rikke kaitsmeta.

PÕLETI SAATMINE HOOLDUSESSE.

Kui elate kaugemal ning ise ei saa pelletipõletit hooldusesse tuua siis alati saab kasutada erinevaid kullereid või siis Cargo Bus teenust.

Selleks, valige sobiv kuller ning saatmiseks õigesse kohta märkige aadress .Kivimurru 42, Tallinn 11411 “Küttesüsteemide salong” Moderator Oü ning kindlasti ka kellaaeg kohale toimetamisel 9-15 E-R. Ning telefoni nr:50 27853 või 56380268

Sama moodi ka Cargo Bussi teenust kasutades – Tallinna Cargo Bus ja  saaja Moderator Oü ning telefoni nr.

Peale põleti oleks hea kui kastis oleks ka kiri  kellele arve läheb (nimi ja e-mail,tel nr) ning millisesse Cargo Bussi terminaali soovitakse põletit tagasi saada.

Paigaldus Joonis (radiaator küte)